шоир

шоир: poet

Шоир Лоиқ Шералӣ аз соли 1966 то 1999 шеър навиштааст.
The poet Loiq Sherali wrote poems from 1966 to 1999.
Мирзо Турсунзода шоири ватанпарвар буд.
Mirzo Tursunzoda was a patriotic poet.

Bonus:
шоира: poetess (female poet)
шоирӣ: poetry
шоирона: poetic
Wikipedia has a list of Tajik poets and from there you can click the links to read about each one.

тамокукаш

тамокукаш: smoker

Бештар аз ҳама Чин, 320 миллион нафар тамокукаш доштааст.
More than all, China has 320 million smokers.
Маълум аст, ки одамони тамокукаш нисбатан ба дигарон 6-10 маротиба зиёдтар ба бемории саратони шуш дучор мешаванд.
It is clear that smokers are 6-10 times more likely than others to get lung cancer.

Bonus:
тамоку кашидан: to smoke
тамокуро партофтан: to give up smoking

волидайн

волидайн: parents

Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи асосии волидайн аст.
Teaching and raising a child is the main job of parents.
Аксарияти волидайн ба рафтору кирдори фарзанди худ аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд.
Most parents don’t pay serious attention to the behaviour of their own child.

Bonus:
Notice the same three root consonants (в, л, д) as in таваллуд (birth).
It is more common when speaking to say модару падар (mother and father) than it is to say волидайн.

ғулом

ғулом: slave, servant

Ғуломон дар конҳо кор мекарданд.
The slaves worked in the mines.
Ҳар кӣ гуноҳ мекунад, ғуломи гуноҳ аст.
Everyone who sins is a slave to sin.

Bonus:
Synonyms: банда, абд
Related words –
ғуломӣ: slavery
ғуломдор: slave owner
ғуломфурӯш: slave trader