зарур

зарур: necessary

Пеш аз хӯрокпазӣ ё тайёр кардани хӯрок дастонро бо собун шустан зарур аст.
Before cooking food or preparing food it is necessary to wash your hands with soap.
Барои бо қадам чен кардани масофа донистани дарозии қадами худ зарур аст.
To measure distance with steps it is necessary to know the length of your stride.

Bonus:
Synonyms: лозим, даркор

When making a noun plural, generally the suffix ҳо is used for inanimate objects, and the suffix он is used for animate objects. There are a few exceptions. For example, some body parts that occur in pairs can take the suffix он.
дастон: hands
чашмон: eyes
китфон: shoulders

хӯрок

хӯрок: food

Хӯроки ту пухтагӣ бомазза буд.
The food that you cooked was delicious.
Касе ки ду курта дорад, ба касе ки надорад, диҳад; ва касе ки хӯрок дорад, низ чунин амал кунад.
A person who has two shirts should give to the person who doesn’t have one; and the person who has food should do the same.

Bonus:
Synonym: таом

хӯроки саҳарӣ: morning meal
хӯроки шом: evening meal

хӯрокворӣ: foodstuffs, groceries
хӯрок додан: to give food
хӯрок хӯрдан: to eat a meal, to eat food
хӯрокпазӣ: cooking food
хӯрокхӯрӣ: eating food
хӯрокдиҳӣ: giving food

се

се: three

Ман се соат кор мекунам.
I will work for three hours.
Ин деҳа аз роҳи мошингард се километер болотар ҷойгир аст.
This village is located three kilometres up from the road.

Bonus:
Definition from Tajik dictionary
се: шумораи миқдорӣ, ки баробари ду ҷамъи як (2+1) аст.
(cardinal number that is equal to two plus one)

сеюм: third (ordinal number)
сесад: three hundred (one word)
се ҳазор: three thousand
сеяк: one third (fraction)

се as a prefix –
себора: three times
секунҷа: triangle
сеошёна: three-storey
серанга: three-coloured
серӯза: three-day
семоҳа: three-month
сесола: three-year

When combining a number with a noun, no plural ending is added. Examples:
ду кас: two people
чор пишак: four cats

зимистона

зимистона: winter (adj.)

Вай ба бозори Корвон рафт, то ки барои кӯдаконаш либоси зимистона харад.
She went to the Korvon market to buy winter clothes for her child.
Дар нишебиҳои шимоли кӯҳҳои Татра шахри Закопанеи Лахистон чойгир аст, ки онро «пойтахти зимистона» номидаанд.
On the northern slopes of the Tatra mountains the Polish town of Zakopane is situated, which they call the “winter capital”.

Bonus:
зимистон: winter (noun)
зимистона: winter (adj.)
зимистонӣ: winter (adj.)

The suffix -а is added to make it an adjective. Often the suffix -ӣ is added to nouns to make them adjectives. See these examples for the seasons.

таътили зимистона: winter holidays
таътили тобистона: summer holidays
таътили тирамоҳӣ: autumn or fall holidays
таътили баҳорӣ: spring holidays

While зимистона and зимистонӣ are both correct, зимистона is used more often.

See also –
хоби зимистона: winter hibernation

соҳа

соҳа: field, area, branch

Ибни Сино дар соҳаи математика ва дигар фанҳо китобҳои бисёре офаридааст.
Ibn Sina authored many books in the field of mathematics and other subjects.
Чорводорӣ дар Афғонистон яке аз соҳаи анъанавии кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.
Animal farming is considered one of the traditional fields of agriculture in Afghanistan.

Bonus:
соҳаи адабиёт: the field of literature
соҳаи савдо: the field of trade
соҳаи саноат: the field of industry

дар айни замон

дар айни замон: currently, at this time

Дар ҷумҳурии мо дар айни замон зиёда аз сад навъи меваҷот парвариш карда мешавад.
Currently more than one hundred kinds of fruit are grown in our country.
Дар айни замон танҳо аз даҳ як қисми масоҳати Африқо барои зироаткорӣ истифода мешаваду халос.
At this time only one tenth of the area of Africa is used for crop farming.

Bonus:
Synonym: дар ҳамин вақт

зироаткорӣ

зироаткорӣ: crop farming

Соҳаҳои асосии кишоварзӣ зироаткорӣ ва чорводорӣ мебошанд.
The main areas of agriculture are crop farming and animal farming.
Дар Сенегал зироаткорӣ асосан аз ҳисоби арахис, Ҳабашистон каҳва ва Гана какао мебошад.
In Senegal crop farming is mainly with peanuts, in Ethiopia coffee, and in Ghana cocoa.

Bonus:
зироат: crop
зироатҳои хӯрокӣ: food crops
зироатҳои ғалладонагӣ: grain crops
зироатҳои равғандиҳанда: oil (producing) crops
зироатҳои наҳдиҳанда: fiber (producing) crops
зироатҳои тропикӣ: tropical crops
зироатҳои ситрусӣ: citrus crops
зироаткор: farmer

аҳамият доштан

аҳамият доштан: to have importance, to be important

Омӯхтани вулконҳо аҳамияти илмӣ дорад.
The studying of volcanoes has scientific importance.
Дарёи Вахш манбаи асосии оби ҷумхурӣ буда, ахамияти калони обёрӣ дорад.
The Vakhsh River is the main source of water in the country, and is very important for irrigation.

Bonus:
Synonym: муҳим будан

аҳамият: importance
аҳамият додан: to give importance to, to pay attention to

таваққуфгоҳ

таваққуфгоҳ: parking lot

Соли равон дар шаҳри Душанбе бунёди шаст адад таваққуфгоҳҳо ба нақша гирифта шудааст.
This year in the city of Dushanbe the building of sixty parking lots has been planned.
Сохтмони таваққуфгоҳ дар назди биноҳои навбунёд ҳатмист.
Building parking lots next to newly built buildings is essential.

Bonus:
таваққуфгоҳи зеризаминӣ: underground parking lot
таваққуфгоҳи бисёрқабата: multi-storey parking lot
таваққуфгоҳҳои пулакӣ: paid parking lot

The Russian word, стоянка, is also commonly used.