завод

завод: factory

Падарам дар заводи нонпазӣ кор мекунад.
My father works in the bread factory.
Зани бобоям дар заводи мебелбарорӣ кор мекард.
My grandfather’s wife used to work in the furniture factory.

Bonus:
Завод is a Russian loan word.
Synonyms are корхона and фабрика (also a Russian loan word).