се

се: three

Ман се соат кор мекунам.
I will work for three hours.
Ин деҳа аз роҳи мошингард се километер болотар ҷойгир аст.
This village is located three kilometres up from the road.

Bonus:
Definition from Tajik dictionary
се: шумораи миқдорӣ, ки баробари ду ҷамъи як (2+1) аст.
(cardinal number that is equal to two plus one)

сеюм: third (ordinal number)
сесад: three hundred (one word)
се ҳазор: three thousand
сеяк: one third (fraction)

се as a prefix –
себора: three times
секунҷа: triangle
сеошёна: three-storey
серанга: three-coloured
серӯза: three-day
семоҳа: three-month
сесола: three-year

When combining a number with a noun, no plural ending is added. Examples:
ду кас: two people
чор пишак: four cats

аз се ду

аз се ду: two thirds

Аз се ду ҳиссаи онро гӯсфандон ҳастанд.
Two thirds of them are sheep.
Дар муддати ҳазорсолаи гузашта дар кураи Замин тақрибан аз се ду ҳиссаи тамоми ҷангалзорро буридаанд ё сӯзондаанд.
Over the last thousand years, about two thirds of all the forests on earth have been cut down or burned.

Bonus:
To say fractions –
аз + denominator + numerator
for example,
2/5, two fifths: аз панҷ ду
3/5, three fifths: аз панҷ се

When the numerator is 1 then the word аз is dropped and the denominator and numerator (1) are joined in one word, for example,
1/3, one third: сеяк
1/4, one quarter: чоряк
1/6, one sixth: шашяк
1/10, one tenth: даҳяк
1/100, one one-hundredth: садяк

бисёркунҷа

бисёркунҷа: polygon

Бисёркунҷаҳоро мувофиқи миқдори кунҷҳояш ном мебаранд.
Polygons are named according to the quantity of their corners.
Дар кадом бисёркунҷа миқдори диагоналҳо ба миқдори тарафҳо баробар аст?
In which polygon is the quantity of diagonals equal to the quantity of sides?

Bonus:
бисёр: many
кунҷ: corner

Here are some other compound words that start with бисёр –
бисёрзабонӣ: multilingual
бисёрзанӣ, бисёршавҳарӣ: polygamy
бисёрхудоӣ: polytheism
бисёрошёна: multi-storied (building)

масоҳат

масоҳат: area

Аз ҷиҳати масоҳат Точикистон дар байни ҷумхуриҳои Осиёи Миёна ҷойи чорумро ишғол мекунад.
With respect to area, Tajikistan occupies fourth place among the countries of Central Asia.
Масоҳати Амрикои Ҷанубӣ якҷоя бо ҷазираҳо қариб 18 миллион км2 аст.
The area of South America together with the islands is almost 18 million km2.

Bonus:
Synonyms: мисоҳат, паймоиш

масоҳати секунҷа: area of a triangle
масоҳати пиряхҳои Тоҷикистон: area of the glaciers of Tajikistan
масоҳати ҷангалҳо дар Тоҷикистон: area of the forests in Tajikistan
масоҳати бино: area of the building

шонздаҳ

шонздаҳ: sixteen

Шонздаҳ рақами ҷуфт аст.
Sixteen is an even number.
Дар вақти подшоҳ шуданаш Ютом бисту панҷсола буд, ва шонздаҳ сол дар Ерусалим подшоҳӣ кард.
Jotham was twenty-five years old when he became king, and he reigned in Jerusalem for sixteen years.

Bonus:
The numbers 11 – 19 are formed using the suffix даҳ; the first part is a form of the numbers 1-9, except for the number fourteen which is simply чор + даҳ.

ёздаҳ: eleven
дувоздаҳ: twelve
сенздаҳ: thirteen
чордаҳ: fourteen
понздаҳ: fifteen
шонздаҳ: sixteen
ҳабдаҳ: seventeen
ҳаждаҳ: eighteen
нуздаҳ: nineteen

Learn the numbers from 1 to 100 on this Tajik Wikipedia page: Шумораҳои ҳисобӣ

шонздаҳум: sixteenth
шонздаҳсола: sixteen years old

росткунҷа

росткунҷа: rectangle

Диагонали росткунҷа онро ба ду секунҷа баробар тақсим мекунад.
The diagonal of a rectangle divides it into two equal triangles.
Ҳамаи кунҷҳои росткунҷа баробаранд.
All the angles of a rectangle are equal.

Bonus:
Synonym: ростгӯша

кунҷ: angle
секунҷа: triangle
ҷоркунҷа: quadrilateral
панҷкунҷа: pentagon
шашкунҷа: hexagon
ҳафткунҷа: heptagon
ҳашткунҷа: octagon
бисёркунҷа: polygon

миллиард

миллиард: billion

Дар Осиё бештар аз чор миллиард одамон зиндагӣ мекунанд.
More than four billion people live in Asia.
Тақрибан як миллиард нафар аҳолии рӯйи замин биринҷро ҳамчун масолеҳи асосии ғизоӣ истифода мебаранд.
About one billion of the earth’s population use rice as the main ingredient of their food.

Bonus:
Definition from Tajik dictionary –
миллиард: ҳазор миллион (a thousand million)

сад: hundred
ҳазор: thousand
миллион: million

Number words are joined with у, and.
ҳафтсаду ҳафт миллиарду понздаҳ миллиону якҳазор:
seven hundred and seven billion, fifteen million, one thousand
707,015,001,000

миллиардер: billionaire

ҳазор

ҳазор: thousand

Боғи ботаникии Помир дорои чор ҳазор навъҳои гуногуни дарахту бутта мебошад.
The botanic garden in the Pamirs has four thousand different kinds of trees and bushes.
Баъзе мамлакатҳо ба баҳрҳо роҳ доранд, дигарашон аз баҳр садҳо ва ҳазорҳо километр дур мебошанд.
Some countries have access to the sea, (but) others are hundreds or thousands of kilometres away from the sea.

Bonus:
For dates, add “y” (and) at the end of the word.
cоли ҳазору нӯҳсаду наваду нӯҳ: the year one thousand, nine hundred and ninety-nine, 1999
соли ду ҳазору ҳаждаҳ: the year two thousand and eighteen, 2018

When you have more than one thousand, you don’t make a compound word like you do for more than one hundred.
ду ҳазору панҷсад: two thousand five hundred
чор ҳазору сесад: four thousand three hundred

ҳазор раҳмат: a thousand thanks, thanks very much

сеюм

сеюм: third

Дар сафари сеюм Колумб ҷазираи Тринидадро кашф кард.
On the third journey Columbus discovered Trinidad.
Аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ ИМА дар ҷаҳон баъди Чин ва Ҳиндустон ҷойи сеюмро ишғол менамояд.

With respect to size of population USA occupies third place in the world after China and India.

Bonus:
An ordinal number (шумораи тартибӣ) is formed by adding the suffix -ум or -юм to a cardinal number (шумораи микдорӣ). The suffix -юм is only used for the numbers ду, се and сӣ.

якум: first
дуюм: second
чорум: fourth
чилу сеюм: forty-third
чорсаду ҳаштоду сеюм: four hundred and eighty-third

ошёнаи сеюм: third floor
бори сеюм: third time
рӯзи сеюм: third day
ҷои сеюм: third place

панҷум

панҷум: fifth

Имрӯз панҷуми август.
Today is the fifth of August.
Замин аз ҷиҳати бузургии масоҳат дар байни сайёраҳои Системаи Офтоб ҷойи панҷумро ишғол мекунад.
Earth takes fifth place among the planets of the Solar System with respect to greatness of area.

Bonus:
Notice that there is no verb in the first sentence. The verb “to be” is often left off, especially when speaking.

An ordinal number is formed by adding the suffix -ум or -юм to the cardinal number. The suffix -юм is only used for the numbers ду, се and сӣ.

якум: first
дуюм: second
сеюм: third
чорум: fourth
чилу панҷум: forty-fifth
дусаду ҳафтоду панҷум: two hundred and seventy-fifth

Ordinal numbers are often abbreviated when writing dates, as in “5-уми июл” (the fifth of July).