оғоз ёфтан

оғоз ёфтан: to begin

18-уми марти соли 1848 дар шаҳри Вена шӯриш оғоз ёфт.
On the 18th of March in the year 1848 an uprising began in Vienna.
Бунёди бинои нави Китобхонаи миллии Тоҷикистон соли 2007 оғоз ёфт.
The building of the new national library of Tajikistan began in the year 2007.

Bonus:
Synonyms: сар кардан, шурӯъ намудан

Opposite –
ба охир расидан: to end

оғоз: beginning

Some other verbs that have ёфтан as the helper verb –
таваллуд ёфтан: to be born
ҳисоб ёфтан: to be considered, to be counted
парвариш ёфтан: to be cultivated, to be grown
табдил ёфтан: to be changed, to turn into

сухан рондан

сухан рондан: to speak

Вай бо забони тоҷикӣ озодона сухан меронад.
She speaks Tajik fluently.
Лабҳоям ноинсофона сухан нахоҳад ронд, ва забонам дурӯғ нахоҳад гуфт!
My lips will not speak dishonestly, and my tongue will not lie!

Bonus:
Synonym: гап задан

сухан: speech
суханрон: speaker
сухан додан: to give a speech
сухан буридан: to interrupt
ба сухан даромадан: to start speaking
аз сухан мондан: to not be able to speak

аҳамият доштан

аҳамият доштан: to have importance, to be important

Омӯхтани вулконҳо аҳамияти илмӣ дорад.
The studying of volcanoes has scientific importance.
Дарёи Вахш манбаи асосии оби ҷумхурӣ буда, ахамияти калони обёрӣ дорад.
The Vakhsh River is the main source of water in the country, and is very important for irrigation.

Bonus:
Synonym: муҳим будан

аҳамият: importance
аҳамият додан: to give importance to, to pay attention to

кумак расондан

кумак расондан: to help, to give help

Шумо бояд ба ӯ кумак расонед!
You need to help him!
Ҳеҷ кас ба ӯ кумак намерасонд ва ҳатто аҳамият намедод.
Nobody helped him and they didn’t even pay any attention to him.

Bonus:
Synonyms: мадад расондан, ёрӣ расондан, кумак кардан

You can add an adjective to describe the kind of help, for example –
кумаки тиббӣ расондан: to give medical help
кумаки ҷиддӣ расондан: to give serious help
кумаки калон расондан: to give a lot of help
кумаки техникӣ расондан: to give technical help

аҳамият додан

аҳамият додан: to pay attention to, to give importance to

Дар вақти интихоби сӯзан ба сифати он аҳамият додан лозим аст.
When choosing a needle, it is necessary to pay attention to its quality.
Вай бо ангушт бар рӯи замин менавишт ва ба онҳо аҳамият намедод.
He wrote on the ground with his finger and didn’t pay any attention to them.

Bonus:
Synonym: диққат кардан

Opposite:
аҳамият надодан: to not pay attention to, to disregard

аҳамият: importance
аҳамияти таърих: the importance of history
аҳамият доштан: to have importance, to be important
кам аҳамият додан: to give little importance to, to undervalue

оббозӣ кардан

оббозӣ кардан: to bathe

Ҳар ду-се рӯз оббозӣ кардан лозим аст.
It is necessary to bathe every two to three days.
Вай ҳар саҳар бо оби хунук ва ҳар бегоҳ пеш аз хоб бо оби ширгарм оббозӣ мекунад.
He bathes every morning with cold water and every evening before bed with lukewarm water.

Bonus:
Alternative meanings –
оббозӣ кардан: to play in water
оббозӣ кардан: to swim

From Tajik-Tajik dictionary:
оббозӣ кардан: ба об даромадан ва шустушӯ кардан; шино кардан
(to get in the water and wash; to swim)

мусоидат кардан

мусоидат кардан: to facilitate, to be conducive to

Шароити табиии Англия бештар барои чорвопарварӣ мусоидат мекунад.
The natural conditions in England are more conducive to animal breeding.
Иқлими ноҳияи барои парвариши ҷуворимакка ва картошка мусоидат мекунад.
The climate of the region facilitates the growing of corn and potatoes.

Bonus:
мусоид: favourable, helpful
номусоид: unfavourable, not conducive
мусоидат: help, facilitation

вайрон шудан

вайрон шудан: to become damaged, to become spoiled

Бодиринги тару тоза тез вайрон мешавад.
Fresh cucumbers quickly spoil.
Дар натиҷаи заминҷунбӣ садҳо хонаву бино вайрон шуданд.
As a result of the earthquake hundreds of homes and buildings were damaged.
Автобуси мусофиркашон дар роҳ ба Душанбе вайрон шуд.
The passenger bus broke down on the road to Dushanbe.

Bonus:
Synonym: хароб шудан

вайрон шудани муносибати байни ду кас: a breakdown of relationship between two people

вайроншуда: broken, spoiled, damaged (adj.)
вайроннашаванда: indestructible, unbreakable

вайрон кардан: to break, to damaged

умр ба сар бурдан

умр ба сар бурдан: to live

Дар ҷангал рӯбоҳ, гург ва дигар ҳайвонҳо умр ба cap мебаранд.
In the forest foxes, wolves and other animals live.
Калонтарин кӯли Шарқи Дур – Ханкай мебошад, ки обаш ширин аст, дар сохилҳои он паррандаҳои гуногуни обӣ умр ба сар мебаранд.
The largest lake in the Far East is Lake Khanka, whose water is fresh, and on whose banks live various water birds.

Bonus:
Synonyms: зистан, зиндагӣ кардан

In the first sentence, notice that the words рӯбоҳ (fox) and гург (wolf) don’t have plural endings. In Tajik, when you list several plural nouns, only the last item in the list needs the plural ending.

ба зиндон партофтан

ба зиндон партофтан: to throw in prison

Вайро ба зиндон партофт, то даме ки қарзашро адо кунад.
They threw him in prison, until he could pay off his debt.
Суғдиён Тархунро ба зиндон партофтанд ва ба ҷои ӯ Fypaқpo ба тахт шинонданд.
The Sogdians threw Tarkhun in prison and put Gurak on the throne in his place.

Bonus:
Synonyms: зиндонӣ кардан, ҳабс кардан

зиндон: prison
партофтан: to throw