ваъда кардан

ваъда кардан: to promise

Китоберо, ки ба шумо ваъда карда будам, фиристодам.
I sent the book that I had promised to you.
Онҳо ваъда карданду шумо ба суханҳои онҳо бовар кардед?
They promised and you believed what they said?

Bonus:
Synonyms: ваъда додан, қавл додан, аҳд кардан

ваъда: promise (noun)

In Tajik nouns can be combined with helper verbs to form other verbs. The noun ваъда can be combined with the verbs кардан, додан, and намудан to give 3 different verbs (ваъда кардан, ваъда додан, ваъда намудан) that can all be translated in English as “to promise”.

парвоз кардан

парвоз кардан: to fly

Пингвинҳо парвоз намекунанд, аммо хеле хуб шино карда метавонанд.
Penguins don’t fly, but they can swim very well.
Сӯзанак дар як соат панҷоҳ километр парвоз мекунад.
A dragonfly flies fifty kilometres per hour.

Bonus:
Synonym: паридан

Combine парвоз with a form of кардан to form an adjective
парвозкунанда: flying
мошини парвозкунунда: flying car

Compound words –
тезпарвоз: fast-flying
уқоби тезпарвоз: fast-flying eagle
баландпарвоз: high-flying
парандаи баландпарвоз: high-flying bird

бахшидан

бахшидан: to forgive

Ва хоҷаи он ғулом, раҳмаш омада, вайро озод кард ва қарзашро ба вай бахшид. .
And the master of that slave had pity, released him, and forgave him his debt.
Агар бародарат рӯзе ҳафт бор зидди ту гуноҳ кунад ва рӯзе ҳафт бор баргашта, гӯяд: “Тавба кардам”, — ӯро бахш.
If your brother sins against you seven times in the day, and seven times comes back and says, “I repent”, – forgive him.

Bonus:
Synonym: авф кардан

The verb бахшидан also means to give, to give without getting anything in return, to present.
Ин кордро ба ту мебахшам. I give you this knife. I present to you this knife.

The verb бахшидан is also used as a helper verb and can  be substituted for the verb додан
илҳом бахшидан, илҳом додан: to inspire, to give inspiration
нур бахшидан, нур додан: to illuminate, to give light
шифо бахшидан, шифо додан: to heal, to give healing

The stem of the verb, -бахш, can be combined with a noun to form an adjective.
илҳомбахш: inspiring
нурбахш: illuminating
шифобахш: healing

ғун кардан

ғун кардан: to gather, to accumulate

Дар рӯи замин барои худ ганҷҳо ғун накунед, ки дар ин ҷо куя ва занг мезанад.
Don’t gather treasures on earth, where moth and rust will destroy.
Сарватдор ҳастам, сарват ғун кардаам ва ба ҳеҷ чиз эҳтиёҷ надорам.
I am a rich man, I have accumulated wealth, and I don’t need anything.

Bonus:
Synonym: ҷамъ кардан

чиндан: to pick
ғунучин кардан: to harvest (pick and gather)

пул ғун кардан: to gather (save) money
таҷриба ғун кардан: to accumulate (gain) experience

тақсим кардан

тақсим кардан: to divide

Як солро ба чаҳор фасл тақсим мекунанд: баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон.
They divide one year into four seasons: spring, summer, autumn and winter.
Ба бародарам гӯй, ки меросро бо ман тақсим кунад.
Tell my brother to divide the inheritance with me.

Bonus:
Synonyms: ҷудо кардан, қисм-қисм кардан

тақсим кардан: to divide
тақсим шудан: to be divided

The first sentence uses third person plural, which is more common than using the passive voice. But you could also use тақсим шудан (passive voice).
Як солро ба чаҳор фасл тақсим мешавад: баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон.
One year is divided into four seasons: spring, summer, autumn and winter.

Тақсим is an Arabic origin word. Notice the same three consonants (қ,с,м) in the root word қисм.

шустан

шустан: to wash

Биринҷро шуста, дар об бист дақиқа ҷӯшонед.
Wash the rice and boil it in water for twenty minutes.
Онҳо пеш аз хӯрдани нон дастҳои худро намешӯянд!
They don’t wash their hands before eating bread!

Bonus:
шуста: washed, clean (adj.)
ношуста: unwashed, unclean (adj.)

бо оби тоза шустан: to wash with clean water
дасту рӯ шустан: to wash hands and face
бо собун шустан: to wash with soap

зарар расондан

зарар расондан: to cause harm, to cause damage

Ҳавои ифлос ба саломатӣ зарари калон мерасонад.
Dirty air causes great harm to one’s health.
Баъзе намуди алафҳои бегона кам рӯянд ҳам, метавонанд зарари ҷиддӣ расонанд.
Some kinds of weeds, even if only a few grow, can cause serious damage.

Bonus:
Synonym: зиён расондан

зарар: harm, damage (noun)
зараррасон: harmful (adj.)
зарар дидан: to be harmed
зарардида: harmed (adj.)

фиреб додан

фиреб додан: to lie

Онҳо маро фиреб доданд.
They lied to me.
Агар гӯем, ки мо гуноҳе надорем, худамонро фиреб медиҳем.
If we say that we have no sin, we lie to ourselves.

Bonus:
Synonym: дурӯғ гуфтан

фиреб: lie (noun)
додан: to give

фиребгар: liar
фиребдиҳӣ: lying
дилфиреб: incredible, enchanting (adj)
фиреб хӯрдан: to believe a lie

давом кардан

давом кардан: to last

Фасли зимистон аз 21 декабр то 20 март давом мекунад.
Winter lasts from 21st of December to 20th of March.
Ин ҷангҳо зиёда аз панҷоҳ сол давом карданд.
These wars lasted more than fifty years.

Bonus:
As you can see in the first sentence, names of months in Tajik aren’t usually capitalized. Also, the word фасл (season) is usually used in conjunction with the name of the season.

давом: continuation (noun)
давом додан: to continue

Learn more verbs by clicking on the verb tag.

ром кардан

ром кардан: to tame

Ром кардани шер мушкил аст.
It is difficult to tame a lion.
Ҳама гуна дарандагон ва парандагон, хазандагон ва ҳайвоноти баҳрӣ ба воситаи одамизод ром мешавад ва ром шудааст, валекин забонро ҳеҷ кас аз одамон ром карда наметавонад.
Every kind of wild animal and bird, reptile and sea animal can be tamed and has been tamed by man, but no human being can tame the tongue.

Bonus:
ром кардан: to tame
ром шудан: to be tamed

ромгар, ромкунанда: animal trainer, tamer
ромшуда: tamed, domesticated
ромнашаванда: untamable