маскун шудан

маскун шудан: to settle

Норманҳо дар асри IX ҷазираи Исландия ва баъдтар Гренландияро кашф карда, дар он маскун шуданд.
In the 9th century the Normans discovered the island of Iceland and later Greenland and settled there.
Дар вақти пеш оилаи ман аз Самарқанд омада дар Тоҷикистон маскун шуданд.
In the past my family came from Samarkand and settled in Tajikistan.

Bonus:
As with many 6 letter words that begin with ма, the word маскун is Arabic in origin. Notice the same root consonants (с, к, н) as in the word сокин (resident).


шино кардан

шино кардан: to swim

Шумо шино карда метавонед?
Can you swim?
Пингвинҳои Антарктида дар зери об бо суръати 35 км дар як соат шино мекунанд.
Antarctic penguins swim under water at a speed of 35 km per hour.

Bonus:
synonym: оббозӣ кардан

шиновар: swimmer
шинокунӣ: swimming

табрик гуфтан

табрик гуфтан: to congratulate

Шуморо ба муносибати панҷоҳу панҷ солагии рӯзи таваллудатон самимона табрик мегӯям.
I sincerely congratulate you on the occasion of your fifty-fifth birthday.
Шуморо ба муваффақияти калон табрик мегӯем.
We congratulate you on the great success.

Bonus:
synonyms: табрик кардан, муборакбод гуфтан
(Notice the same three root consonants (б, р, к) in табрик and муборак.)

табрик: congratulations (noun.)
табрикнома: letter of congratulations
табриккунанда: one who congratulates

ҷойгир шудан

ҷойгир шудан: to be located

Идораи мо дар бинои калон ҷойгир шудааст.
Our office is located in a big building.
Уран сайёраи системаи офтобӣ буда, аз Офтоб дар ҷои ҳафтум ҷойгир шудааст.
Uranus, a planet in the solar system, is located in the seventh position from the Sun.

Bonus:
ҷой: place
гир: from гирифтан, to take

To see other verbs that have been used in Word of the Day click here: Tag: verb

ларзидан

ларзидан: to shake, to tremble, to shiver

Аз хунукӣ дасту пояш меларзид.
His hands and feet would shiver from the cold.
Вақти заминларза, хонаҳо дар Токио тақрибан як дақиқа ларзиданд.
During the earthquake the homes in Tokyo shook for about a minute.

Bonus:
Don’t get this word confused with –
лағжидан: to slip

бо тарсону ларзон: with fear and trembling

реза кардан

реза кардан: to chop or break into small pieces

Ошпаз пиёз реза кард.
The cook chopped the onions.
Очаву бача дар як коса шир нон реза карда хурданд.
The mother and child broke up the bread into a bowl of milk and ate it.

Bonus:
synonym: майда кардан
реза-реза: (adj.) chopped, in small pieces

тайёр кардан

тайёр кардан: to prepare

Меравам, то барои шумо ҷой тайёр кунам.
I will go to prepare a place for you.
Барои соҳибҷашн ва меҳмонони фахрӣ дар ҷои ба ҳама намоён ҷо тайёр мекунанд.
They prepare a place for the host of the banquet and the honoured guests that is visible to everyone.

Bonus:
Synonyms: омода кардан, муҳайё кардан

This verb is also used for doing homework, for example
Дарсро тайёр кун.: Prepare your lesson. Do your homework.

тайёркунанда: the one who does the preparations; the administrator

дидан

дидан: to see

Ҳеҷ чизро надидам.
I didn’t see anything.
Омадам, то ки туро бинам.
I came to see you.

Bonus:
If you need to learn more verbs, you can download a pdf with about 100 verbs, showing the future stems, here: Most Common Verbs. You can also see all the verbs that have appeared in Word of the Day here: verbs.

The verb дидан is also a helper verb. Here are some examples –
нағз дидан: to like, to love
ганда дидан: to dislike, to hate
рӯз дидан: to live
ҷазо дидан: to be punished
тайёрӣ дидан: to prepare, to get ready

ёфтан

ёфтан: to find

Ҳар кӣ ҷӯяд, меёбад.
All who seek will find.
Ман гӯсфанди гумшудаамро ёфтам.
I found my lost sheep.

Bonus:
Synonym: пайдо кардан
Ёфтан is also a helper verb (феъли ёридиҳанда) as in:
роҳ ёфтан: to find a way
шифо ёфтан: to be healed

кашф кардан

кашф кардан: to discover

Норманҳо ҷазираи Гренландияро кашф карданд.
The Normans discovered the island of Greenland.
Астрофизикҳо сайёраи аҷиберо кашф карданд, ки дую ним баробар калонтар аз Замин мебошад.
Astrophysicists have discovered an amazing planet which is two and a half times larger than Earth.

Bonus:
Synonym: ошкор кардан

кашф шудан: to be discovered
кашфиёт: discovery