нок

нок: pear

Дар Тоҷикистон сенздаҳ навъи нокро парвариш мекунанд.
In Tajikistan they cultivate thirteen kinds of pears.
Пухтарасии меваи нок чун себ аз моҳи июн шурӯъ шуда, то моҳи октябр давом мекунад.
The ripening of pears, like apples, starts in June and lasts until October.

Bonus:
The first sentence could also be translated in the passive voice, which is not used much in Tajik.
“Thirteen kinds of pears are cultivated in Tajikistan.”

You can learn the names of more fruit at Memrise: Tajik Fruit and Nuts.

мо

мо: our

Падарони мо дар болои ин кӯҳ парастиш мекарданд.
Our fathers worshipped on top of this mountain.
Набототи сайёраи мо хеле гуногун аст.
The plant life on our planet is very diverse.

Bonus:
In our two sentences мо is a possessive adjective, our. But мо can also be used as a pronoun. No need to learn lots of different words like in English!
мо: we, us, our, ours

Мо рафтем. We went. (personal pronoun, subject of the sentence)
Онҳо моро диданд. They saw us. (personal pronoun, object of the sentence)
Ин аз они мо нест. This is not ours. (possessive pronoun)

давом кардан

давом кардан: to last

Фасли зимистон аз 21 декабр то 20 март давом мекунад.
Winter lasts from 21st of December to 20th of March.
Ин ҷангҳо зиёда аз панҷоҳ сол давом карданд.
These wars lasted more than fifty years.

Bonus:
As you can see in the first sentence, names of months in Tajik aren’t usually capitalized. Also, the word фасл (season) is usually used in conjunction with the name of the season.

давом: continuation (noun)
давом додан: to continue

Learn more verbs by clicking on the verb tag.

гӯшт

гӯшт: meat

Дар бисёр ҷойҳо хукҳои ваҳширо барои пӯст ва гӯшт шикор мекунанд.
In many places wild pigs are hunted for their skin and meat.
Гӯштро майда реза карда дар равғани доғ то камтар сурх шудани рӯи гӯшт зирбонед.
Cut the meat into small pieces and fry it in hot oil until the outside of the meat is slightly browned.

Bonus:
гӯшти гусфанд: mutton (sheep meat)
гӯшти гов: beef (cow meat)

Add the letter ӣ to this noun to turn it into an adjective:
самбӯсаҳои гӯштӣ: meat pastries
шӯрбои гӯштӣ: meat soup

бегӯшт: meatless, without meat
сергӯшт: with lots of meat, meaty

The word гӯшт can also refer to the fleshy part of a fruit or vegetable.

шикор кардан

шикор кардан: to hunt

Одамон ҳайвонотро шикор мекарданд ва кӯшиш менамуданд, ки онҳоро ром кунанд.
Man would hunt animals and try to tame them.
Гург ҳайвони чолок ва боқувват аст, бинобар ин, метавонад ҳайвони аз худаш калонро низ шикор кунад.
The wolf is a quick and strong animal; because of this he can hunt animals bigger than himself.

Bonus:
Synonym: сайд кардан

шикор кардани моҳӣ: fishing

шикорчӣ: hunter
шикорӣ: hunting

ром кардан

ром кардан: to tame

Ром кардани шер мушкил аст.
It is difficult to tame a lion.
Ҳама гуна дарандагон ва парандагон, хазандагон ва ҳайвоноти баҳрӣ ба воситаи одамизод ром мешавад ва ром шудааст, валекин забонро ҳеҷ кас аз одамон ром карда наметавонад.
Every kind of wild animal and bird, reptile and sea animal can be tamed and has been tamed by man, but no human being can tame the tongue.

Bonus:
ром кардан: to tame
ром шудан: to be tamed

ромгар, ромкунанда: animal trainer, tamer
ромшуда: tamed, domesticated
ромнашаванда: untamable

баландтарин

баландтарин: highest

Қуллаи баландтарини Тоҷикистон – қуллаи Исмоили Сомонӣ дар куҳҳои Помир мебошад.
The highest peak in Tajikistan is Ismoil Somoni peak, located in the mountains of the Pamirs.
Дар яке аз шохобҳои Ориноко, шаршараи баландтарини ҷаҳон – Анхел(баландиаш 1054 м) воқеъ аст.
On one of the tributaries of the Orinoko the highest waterfall in the world is situated- Angel Falls (its height 1054 meters).

Bonus:
нуқтаи баландтарин: highest point
дараҷаи баландтарин: highest degree
баҳои баландтарин: highest grade
овози баландтарин: highest voice
бинои баландтарин: highest building

баланд: high
баландтар: higher
баландӣ: height

вазидан

вазидан: to blow

Дар ҳавлии мо боди форам мевазад.
A pleasant breeze blows in our yard.
Баъд борон бориду обхезӣ шуд ва шамоли сахт хеста, бо шиддат бар он хона вазид, лекин хона фурӯ нарафт, чунки дар болои санг сохта шуда буд.
Then it rained and the floods came and a strong wind rose and blew on the house with force, but the house didn’t fall down because it had been built on rock.

Bonus:
You wouldn’t use this word for blowing out candles or blowing on a fire to get it going; for that you would use пуф кардан, to blow.

садои вазидани бод: sound of blowing wind

Learn 100 Tajik verbs on Memrise: Tajik – First 100 Verbs

кӯл

кӯл: lake

Аксарияти кӯлҳои Австралия норавон ва шӯранд.
Most of the lakes in Australia are still and salty.
Дар сарҳади ИМА бо Канада системаи калони кӯлҳои ҷаҳон – Кӯлҳои Бузург ҷойгир шудаанд.
On the border of the USA with Canada the largest system of lakes in the World, the Great Lakes, is situated.

Bonus:
Most lakes in Tajikistan have the suffix кӯл as part of the name, for example, Искандеркӯл, which is Lake Alexander. When we translate it into English we leave the кӯл in the name, but also add the word “lake”.
Искандеркӯл: Lake Iskanderkul
Зоркӯл: Lake Zorkul
Қарокӯл: Lake Qarokul, (or Lake Karakul)

Tiroz website has a nice, short article about the lakes of Tajikistan: Кӯлҳои Тоқикистон

Other bodies of water:
дарё: river
ҳавзаи дарё: river basin
дарёча: stream
уқёнус: ocean
баҳр: sea
шохоб: tributary
шаршара: waterfall
пирях: glacier
кӯли сунъӣ: artificial lake

Бразилия

Бразилия: Brazil

Сан-Паулу шаҳри калонтарини Бразилия мебошад.
Sao Paolo is the largest city in Brazil.
Бразилия калонтарин мамлакати Амрикои Лотинӣ буда, дар он хусусиятҳои зиёди қитъаро мушоҳида кардан мумкин аст.
Brazil is the largest country in Latin America, and it is possible to observe many of the characteristics of the continent there.

Bonus:
If you want to learn more country names, there is a good list on this Wikipedia page: Country Names.