шифобахш

шифобахш: healing, medicinal

Мо дар кӯҳсор гиёҳҳои шифобахш ҷамъ мекунем.
We gather medicinal herbs in the mountains.
Тоҷикистон дорои ганҷинаи бузурги обҳои минералии шифобахш мебошад.
Tajikistan possesses of a great treasury of healing mineral waters.

Bonus:
шифо (health) + бахш (from бахшидан: to give, to bestow) = шифобахш (health-giving)

Synonym: сиҳаткунанда

ирсӣ

ирсӣ: hereditary

Гурӯҳи хуне, ки ирсӣ мебошад, аз падару модар ба фарзандон мегузарад.
Blood type, which is hereditary, is passed from father and mother to children.
Барои пешгирии бемориҳои ирсӣ ва маъюбияти кӯдак бояд аз никоҳи хешутаборӣ худдорӣ намуд. 
For the prevention of hereditary diseases and disabilities in children one must refrain from marriage with a close relative.

Bonus:
Synonyms: меросӣ

гузаранда

гузаранда: contagious, infectious

Илми тиб касалиҳоро ба ду навъ ҷудо мекунад: касалиҳои гузаранда ва касалиҳои нагузаранда.
Medical science divides illnesses into two types: infectious diseases and non-infectious diseases.


Bonus: 
Ask a friend to give you examples of infectious diseases and non-infectious diseases.
In English we can describe other things as being contagious, for example, laughter. In Tajik, can something other than a disease be contagious?