чармгар

чармгар: tanner

Ӯ дар хонаи Шимъун ном чармгаре дар соҳили баҳр меҳмон аст.
He is staying by the sea in the home of a tanner named Simon.
Дар Мйъминобод чармгарону мӯзадӯзон бисёр буданд.
In Muminabod there were many tanners and shoemakers.

Bonus:
чарм: leather
чармгарӣ: leather-working, tanning
Adding the suffix гар to a noun, forms a new noun that is a person.
ҳимоя: defense
ҳимоягар: defender
таҳлил: analysis
таҳлилгар: analyst

You can see more examples of гар as a suffix in this pdf: Expand your vocabulary – Suffixes

кӯҳнавард

кӯҳнавард: mountaineer, alpinist

Се нафар рафикони мо кӯҳнавард мебошанд.
Three friends of ours are mountaineers.
Қуллаи Исмоили Сомониро соли 1933 кӯҳнаварди шӯравӣ Е.Абалаков фатҳ намудааст.
In 1933 the Soviet mountaineer E. Abalakov conquered peak Ismoil Somoni.

Bonus:
Synonyms: кӯҳгард, кӯҳпаймо

кӯҳнавардӣ: mountaineering

навард: present tense stem of навардидан
навардидан: to wrap, to travel

Навард is used in compound words and has the meaning of “traveller”.
раҳнавард: hiker, walker
қайҳоннавард: astronaut
баҳрнавард: mariner, seafarer

нависанда

нависанда: author

Кароматуло Мирзо яке аз нависандагони номдори тоҷик мебошад.
Karomatullo Mirzo is one of the famous Tajik authors.
Дар кӯдакиам вақте ки муддати дароз касал шудам, ба ман бисъёр китобҳои нависандаҳои рус ва хориҷиро хонда медоданд.
In my childhood when I was sick for a long time, they read to me lots of books with Russian and foreign authors.

Bonus:
There are two plural endings for nouns: ҳо and он. The ending он is only used for animate objects (people, animals etc.) with a few exceptions. The ending ҳо is the usual ending in casual speech. When a noun ends in a vowel the ending is гон instead of он, as in нависандагон.

The word набисанда is composed of the present tense verb stem, навис-, and the suffix анда. Here are a few more words formed in the same way.
хонанда: reader
нӯшанда: drinker
ронанда: driver
харанда: buyer
диҳанда: giver
парастанда: worshipper
чинанда: picker, one who picks