зимистона

зимистона: winter (adj.)

Вай ба бозори Корвон рафт, то ки барои кӯдаконаш либоси зимистона харад.
She went to the Korvon market to buy winter clothes for her child.
Дар нишебиҳои шимоли кӯҳҳои Татра шахри Закопанеи Лахистон чойгир аст, ки онро «пойтахти зимистона» номидаанд.
On the northern slopes of the Tatra mountains the Polish town of Zakopane is situated, which they call the “winter capital”.

Bonus:
зимистон: winter (noun)
зимистона: winter (adj.)
зимистонӣ: winter (adj.)

The suffix -а is added to make it an adjective. Often the suffix -ӣ is added to nouns to make them adjectives. See these examples for the seasons.

таътили зимистона: winter holidays
таътили тобистона: summer holidays
таътили тирамоҳӣ: autumn or fall holidays
таътили баҳорӣ: spring holidays

While зимистона and зимистонӣ are both correct, зимистона is used more often.

See also –
хоби зимистона: winter hibernation

зироаткорӣ

зироаткорӣ: crop farming

Соҳаҳои асосии кишоварзӣ зироаткорӣ ва чорводорӣ мебошанд.
The main areas of agriculture are crop farming and animal farming.
Дар Сенегал зироаткорӣ асосан аз ҳисоби арахис, Ҳабашистон каҳва ва Гана какао мебошад.
In Senegal crop farming is mainly with peanuts, in Ethiopia coffee, and in Ghana cocoa.

Bonus:
зироат: crop
зироатҳои хӯрокӣ: food crops
зироатҳои ғалладонагӣ: grain crops
зироатҳои равғандиҳанда: oil (producing) crops
зироатҳои наҳдиҳанда: fiber (producing) crops
зироатҳои тропикӣ: tropical crops
зироатҳои ситрусӣ: citrus crops
зироаткор: farmer

таваққуфгоҳ

таваққуфгоҳ: parking lot

Соли равон дар шаҳри Душанбе бунёди шаст адад таваққуфгоҳҳо ба нақша гирифта шудааст.
This year in the city of Dushanbe the building of sixty parking lots has been planned.
Сохтмони таваққуфгоҳ дар назди биноҳои навбунёд ҳатмист.
Building parking lots next to newly built buildings is essential.

Bonus:
таваққуфгоҳи зеризаминӣ: underground parking lot
таваққуфгоҳи бисёрқабата: multi-storey parking lot
таваққуфгоҳҳои пулакӣ: paid parking lot

The Russian word, стоянка, is also commonly used.

бо хурсандӣ

бо хурсандӣ: happily, with happiness

Онҳо ба як вилояти дурдаст рафта, хар ду бо хурсандӣ зиндагонӣ карданд.
They went to a distant region and both lived happily.
Вақте ки вориди Уршалим шудем, онҳо моро бо хурсандӣ қабул карданд.
When we arrived in Jerusalem, they received us with happiness.

Bonus:
Adding the suffix -ӣ to an adjective changes it to a noun.
хурсанд: happy
хурсандӣ: happiness
бо хурсандӣ: with happiness, happily

Some other examples:
ором: peaceful, quiet
оромӣ: peacefulness
бо оромӣ: peacefully, quietly
душвор: difficult
душворӣ: difficulty
бо душворӣ: with difficulty
осон: easy
осонӣ: ease
бо осонӣ: with ease, easily

хавфнок

хавфнок: dangerous, terrible

Дар уқёнуси кушод сунами барои киштиҳо он кадар хавфнок нест.
In the open ocean tsunamis are not that dangerous for ships.
Аксарияти лӯндакирмҳо муфтхӯри хавфноки растанӣ, ҳайвонот ва одам мебошанд.
The majority of roundworms are dangerous parasites of plants, animals and people.

Bonus:
Synonym: хатарнок, тарснок

The suffix нок can be added to a noun to form an adjective. Here are some more examples –
нам: moisture
намнок: damp
абр: cloud
абрнок: cloudy
ғазаб: anger
ғазабнок: angry
дард: pain
дарднок: painful
заҳр: poison
заҳрнок: poisonous
фоида: benefit
фоиданок: beneficial

табиӣ

табиӣ: natural

Дар Тоҷикистон ғайр аз кӯлҳои табиӣ кӯлҳои сунъӣ низ мавҷуданд.
In Tajikistan, in addition to natural lakes there are also man-made lakes.
Нахҳои табииро аз зағир, пахта, ҷут, канаб, пашми ҳайвонот ва пилла тайёр мекунанд.
Natural fibers are prepared from flax, cotton, jute, hemp, animal hair and cocoons.

Bonus:
When a suffix is added to a word ending in ӣ, the ӣ is changed to и; the letter ӣ can’t occur in the middle of the word. See an example in the second sentence where the -ро is added to табиӣ – нахҳои табииро.

табият: nature

сарватҳои табиӣ: natural resources
офати табиӣ: natural disaster
гази табиӣ: natural gas

аврупоӣ

аврупоӣ: European

Дар қисми аврупоии Русия зичии аҳолӣ дар 1 километри мураббаъ 26 нафар мебошад.
In the European section of Russia the population density is 26 people per square kilometre.
Баҳрнаварди нахустини аврупоӣ, ки бо роҳи ғарбӣ ба Ҳиндустон сафар намуд, Христофор Колумб буд.
The first European mariner who traveled on the western route to India, was Christopher Columbus.

Bonus:
Аврупо: Europe

Adding the letter ӣ changes Europe (a noun) to European (an adjective).

Африқо: Africa
Африқоӣ: African
Амрико: America
Амрикоӣ: American
Австралия: Australia
Австралиягӣ: Australian
Осиё: Asia
Осиёӣ, Осиёгӣ: Asian

оҳанин

оҳанин: iron (adj.)

Ин дарвозаи оҳанин аст.
This is an iron gate.a
Дар Осиёи Миёна, дар асри якум, шамшерҳои дарози дудамаи оҳанин истифода мебурданд.
In Central Asia, in the first century, they used long double-edged iron swords.

Bonus:
оҳан: iron (noun)

You can add the suffix ин to some nouns to make them into adjectives –
санг: stone
сангин: stone (adj.), stony
ранг: colour
рангин: colourful
чирк: dirt
чиркин: dirty
чӯб: wood
чӯбин: wooden
мармар: marble
мармарин: marble (adj.), made of marble

қафаси оҳанин: iron cage
асои оҳанин: iron rod
мушти оҳани: iron fist

қутбӣ

қутбӣ: polar

Қариб ҳафтод фойзи оби ширин дар пиряхҳои қутбӣ ва пиряхҳои кӯҳӣ воқеъ гардидаанд.
Nearly seventy percent of the fresh water is located in the polar glaciers and mountain glaciers.
Дар минтақаи Қутби Шимолӣ шаби қутбӣ то шаш моҳ давом мекунад.
In the region of the North Pole the polar night lasts six months.

Bonus:
қутб: pole

Add the suffix ӣ to the noun қутб (pole) to form the adjective қутбӣ (polar).

Ситораи Қутбӣ: pole star (North star)
рӯбоҳи қутбӣ: polar fox, Arctic fox

зеризаминӣ

зеризаминӣ: underground

Обҳои зеризаминӣ барои нӯшокӣ ва обёрӣ истифода мебаранд.
They use underground water for drinking and irrigation.
Сарватҳои зеризаминии металлӣ асосан дар Тоҷикистони Шимолӣ ва Марказӣ мавҷуданд.
Underground metallic resources exist mainly in North and Central Tajikistan.

Bonus:
роҳи оҳани зеризаминӣ: underground railway; subway
чашмаҳои зеризаминӣ: underground springs
гузаргоҳи зеризаминӣ: underground walkway; underpass