нилуфар

нилуфар: water lily

Дар дунё чил намуди нилуфар мерӯяд.
Forty kinds of water lily grow in the world.
Нилуфар гулест, ки дар кӯлҳо ва дигар обҳои истода месабзад.
A water lily is a flower that grows in lakes and other still waters.

Bonus:
Some other flower names:
садбарг: rose
офтобпараст: sunflower
наргис: daffodil

Learn more flower names at Memrise – Tajik Flowers. (You have to sign in to the site, but it is free to register.)
Read about water lilies on the Tiroz website: Гули Нилуфар.

маросим

маросим: ceremony

Маросимҳои тоҷику узбек фарқ доранд.
There is a difference between Tajik and Uzbek ceremonies.
Ҳар як халқ ид ва маросимҳое дорад, ки онро ба таври хос ҷашн мегирад.
Every people group has holidays and ceremonies that they celebrate in a special way.

Bonus:
маросими никоҳ: marriage ceremony
маросими дафн: burial ceremony
маросимҳои динӣ: religious ceremonies

маросимӣ: ceremonial

намуд

намуд: type, kind

Дар рӯи Замин панҷсад ҳазор намуди наботот ва аз як миллион зиёдтар намуди ҳайвонот мавҷуд аст.
On the earth there are 500,000 kinds of plants and more than one million kinds of animals.
Дар Тоҷикистон зиёда аз шашсад намуди алафҳои бегона мерӯяд.
More than six hundred types of weeds grow in Tajikistan.

Bonus:
Synonyms: шакл, сурат

масъала

масъала: issue, problem

Ин масъаларо бояд бо як дигар маслиҳат кунем.
We need to discuss this issue with one another.
Ин масъала хело душвор аст.
This is a very difficult problem.

Bonus:
synonym: мабҳас

масъалаи асосӣ: the main issue
масъала гузоштан: to state the issue, to present the problem

қобилият

қобилият: ability

Лаклак қобилияти суруд хондан надорад.
A stork does not have the ability to sing.
Гурба дар торикӣ қобилияти шунавоии баланд дорад.
A cat has a high ability of hearing in the dark.

Bonus:
synonyms: лаёқат, истеъдод

қобил: able (adj.)
қобилиятнок: capable, able, talented (adj.)
қобилият доштан: to have the ability
қобилияти корӣ доштан: to have the ability to work

боғ

боғ: garden, park

Ин боғ аз он боғ калонтар аст.
This park is bigger than that park.
Дар боғи ботаникӣ садҳо намуди буттаю дарахтон аз қитъаҳои гуногуни олам гирд оварда шудаанд.
In the botanical garden hundreds of kinds of bushes and trees from various parts of the world have been collected.

Bonus:
боғи шаҳрӣ: city park
боғи ҳайвонот: zoo (park)
боғбон: gardener

ширхӯр

ширхӯр: mammal

Дар Тоҷикистон 48 (чилу ҳашт) намуди ширхӯрҳо мавҷуд аст.
In Tajikistan 48 kinds of mammals exist.
То соли 1950 дар тамоми дунё яксаду шаш намуди ҳайвони ширхӯр нест шудааст.
Until 1950 in the whole world one hundred and six kinds of mammals became extinct.

Bonus:
ширхӯр = шир (milk) + хӯр(from хӯрдан: to eat)
Often, especially in print, the suffix он is used to pluralize living things, thus, ширхӯрон is another way to say “mammals”.

Олами ҳайвонот: Animal Kingdom
мӯҳрадор: vertebrate

иморат

иморат: building

Ин иморат соли 1955 сохта шудааст.
This building was built in 1955.
Аз дур манзараи иморатҳои баланд намоён аст.
The scenic view of the tall buildings is visible from afar.

  • Bonus:
    1955: ҳазору нӯҳсаду панҷоҳу панҷ
  • synonym: бино
  • иморат кардан, иморат андохтан: to build a building
    иморатсоз: builder
    иморатсозӣ: building

Замин

Замин: Earth

Замин аз сайёраҳои Системаи Офтоб мебошад.
Earth is one of the planets of the Solar System.
Замин дар муддати 365 рӯз ё як сол як маротиба дар гирди офтоб чарх мезанад.
Earth goes around the sun one time in 365 days or one year.

Bonus:
The names of the planets in Tajik are Уторид (Mercury), Зуҳра (Venus), Замин (Earth), Миррих (Mars), Муштарӣ (Jupiter), Зуҳал (Saturn), Уран (Uranus), Нептун (Neptune), Плутон (Pluto).