таркиб

таркиб: composition

Ҳар як ҷангал аз ҳамдигар аз рӯйи таркиби набототаш фарқ мекунад.
Every forest differs from one another on account of the composition of its plant life.
Лӯбиё дар таркибаш оҳани зиёд дорад.
Beans have a lot of iron in their composition.
(Beans contain a lot of iron.)

Bonus:
Notice that the second sentence in Tajik is in the singular, whereas in English it sounds better in the plural.

Words with the pattern TAccvc (c=consonant; v=vowel) are usually Arabic in origin. Often a related word can be found beginning with MY and having the same consonants.
мураккаб: (adj.) complex; composed of many things; complicated

таркиби луғавӣ: lexical composition; vocabulary

From Standard Tajik-English dictionary (R. Olsen)
Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои арабӣ хеле зиёданд.
There are a lot of Arabic words in the Tajik vocabulary.

таом

таом: food, meal

Дар он ҷо таоми миллӣ мепазанд.
They cook national food there.
Таоми якумро барои ҳар як кас дар коса медиҳанд.
The first food (first course) is given to each person in a bowl.

Bonus:
From Tajik dictionary –
таом: ҳар чизи хӯрданӣ, хӯрок

таоми гарм: hot food, hot meal
обу таом: food and drink
таомхона: restaurant
таомпаз: cook

самт

самт: direction

Агар ба Шимол нигарем, дасти рости мо самти Шарқ ва дасти чапи мо самти Ғарбро нишон медиҳад.
If we look to the north, our right hand shows the direction of east, and our left hand shows the direction of west.
Соли 1497 Васко да Гама бо чаҳор киштӣ аз Португалия баромада, ба самти ҷануб ҳаракат кард.
In the year 1497 Vasco da Gama set out from Portugal with four ships and headed in the direction of south.

Bonus:
Synonyms: тараф, сӯ, ҷониб

самти бод: wind direction
самти қибла: the direction of Mecca, toward Mecca

обу ҳаво

обу ҳаво: weather

Баъзан дар як шабонарӯз обу ҳаво якчанд маротиба тағйир меёбад.
Sometimes the weather changes several times in one day.
Ҳар рӯз аз радио ва телевизион дар бораи обу ҳаво хабар мешунавед.
Every day on the radio and television you hear news about the weather.

Bonus:
об: water
ҳаво: air, atmosphere

Learn more weather words here: TalkTajikToday – tag:weather, or by reading the weather forecast.
You can also learn weather words at Memrise – Tajik: Weather. (You have to sign up to use Memrise, but it is free.)

туман

туман: fog

Дар Тоҷикистон дар фасли зимистон ва аввали баҳор бештар дар водиҳо туман пайдо мешавад.
In Tajikistan in the season of winter and the beginning of spring fog appears mostly in the valleys.
Туман дар вақти хунук будани сатҳи Замин ба вуҷуд меояд.
Fog appears when the surface of the earth is cold.

Bonus:
Пайдо шудан and ба вуҷуд омадан are synonyms.

To see more weather words from Word a Day click on the weather tag on the side of this page.

You can also learn weather words at Memrise – Tajik: Weather. (You have to sign up to use Memrise, but it is free.)

сатҳ

сатҳ: surface, surface area

Дар рӯз Офтоб сатҳи Заминро гарм менамояд.
In the day the sun warms the surface of the earth.
Пиряхи рӯизаминӣ қариб тамоми сатҳи Антарктидаро фаро гирифтааст.
A continental glacier covers almost all of the surface of Antarctica.

Bonus:
сатҳи Замин: the surface of the earth
сатҳи об: the surface of the water
сатҳи Моҳ: the surface of the moon
сатҳи Миррих: the surface of Mars
аз сатҳи баҳр: from the surface of the sea; above sea level

пиряк

пиряк: glacier

Пиряхи аз ҳама калони Тоҷикистон пиряхи Федченко мебошад.
The largest glacier in Tajikistan is the Fedchenko glacier.
Пиряхҳо ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд: пиряхҳои кӯҳӣ ва рӯизаминӣ.
Glaciers are divided into two large groups: alpine and continental glaciers.

Bonus:
пирях = пир (old) + ях (ice)

You can read more about the Fedchenko glacier on Tajik wikipedia: Пиряхи Федченко

See other Word of the Day geography words here: Word a Day – Tag: geography

рама

рама: flock

Бачагон рамаҳои худро ба тарафи деҳа ронданд.
The children herded their flocks toward the village.
Дар он сарзамин чӯпонҳое буданд, ки шабона дар ҳавои кушод рамаи худро посбонӣ мекарданд.
In that country there were shepherds who watched their flocks outside at night.

Bonus:
рамарон: the person who is moving (herding) the flock from one place to another.
рамабон: shepherd; the person who watches the flock
рама рондан: to herd (move) a flock
рамаи гӯсфандон: a flock of sheep

масофа

масофа: distance

Масофаи роҳи аз Душанбе то Роғун сад километр аст.
The distance of the road from Dushanbe to Rogun is one hundred kilometres.
Тоҷикистон дар Ҷануб ба масофаи 1030 км бо Ҷумхурии Афғонистон ҳамсарҳад мебошад.
Tajikistan in the south shares a border with the country of Afghanistan for a distance of 1030 km.

Bonus:
Synonym: дурӣ, фосиламасофаи мобайни Моҳ ва Замин: the distance between the moon and the earth

забон

забон: tongue

Муайян шудааст, ки асосан нӯги забон ширинӣ ҳис мекунад.
It has been determined that mainly the tip of the tongue senses sweetness.
Забонро аз гуфтори бад нигаҳ дор.
Keep the tongue from bad speech.

Bonus:
Забон also means language.

You can learn other body parts at Memrise (a free flashcard website): Tajik Human Body.