даромадгоҳ

даромадгоҳ: entryway, entrance

Дар даромадгоҳи мактаб арчаи калонеро бо бозичаҳо ороиш медоданд.
In the entryway of the school they would decorate a big (New Year’s) tree with ornaments.
Дар даромадгоҳи меҳмонхона, дар болои зинапоя, марду занҳои хушлибос истода гап мезаданд.
In the entryway of the hotel, on the stairs, nicely dressed men and women would stand and talk.

Bonus:
даромадгоҳи боғ: park entrance
даромадгоҳи театр: entryway of the theatre
даромадгоҳи шаҳр: entrance to the city

кон

кон: mine

Рӯзи якшанбе барои табобат ба кони намак омаданд.
On Sunday they came to the salt mine for treatment.
Австралия бо конҳои тило машҳур аст.
Australia is known for its gold mines.

Bonus:
Тило can also be spelled тилло.

кандан: to mine
конкан: miner
кони ангишт: coal mine
кони нуқра: silver mine

деҳа

деҳа: village

Мо имрӯз ба деҳа рафтанием.
We intend to go to the village today.
Роҳи деҳаи Самадободро таъмир карданд.
They repaired the village of Samadobod’s road.

Bonus:
Synonyms: деҳ, қишлоқ, русто

деҳанишин: one who lives in a village, village dweller
деҳагӣ: of the village, village (adj.); for example хонаи деҳагӣ ( village home)

Wikipedia has a short description of a деҳа: Деҳа

макон

макон: place

Кӯҳсори дараҳои Варзоб ва Такоб макони растаниҳои шифобахш аст.
The mountain valleys of Varzob and Takob are a place of medicinal plants.
Ҳар кор замону макон дорад.
Everything has a time and a place.

Bonus:
Synonyms: ҷой, маҳал

зарфи макон: adverb of place (grammar)

нерӯгоҳ

нерӯгоҳ: power plant

Нерӯгоҳи Роғун шаш турбинаи 600 мегаватӣ хоҳад дошт.
The Rogun power plant will have six 600 megawatt turbines.
Нерӯгоҳи барқи обии Роғун нӯҳумин нерӯгоҳ дар рӯдхонаи Вахш мебошад.
The Rogun hydroelectric power plant is the ninth power plant in the Vaksh river.

Bonus:
нерӯ: power
Нерӯгоҳи барқи обӣ (hydroelectric power plant) is often abbreviated НБО.

пистазор

пистазор: pistachio orchard

Пас аз чор соат мо ба пистазор расидем.
We arrived at the pistachio orchard after four hours.
Дар кӯҳҳои мо пистазор бисёр аст.
In our mountains there are many pistachio orchards.

Bonus:
Писта means both pistachio and pistachio tree.
The suffix -зор means “place of”. Some other words with the suffix -зор –
алафзор: field, pasture (алаф: grass)
ангурзор, токзор: vineyard (ангур: grape, ток: vine)
хорзор: a place with lots of thorn bushes (хор: thorn)
гулзор: flower garden, a place where lots of flowers grow (гул: flower)

китобхона

китобхона: library

Ман бо Ситора ба китобхона рафтам.
I went with Sitora to the library.
Бунёди бинои нави Китобхонаи миллии Тоҷикистон соли 2007 оғоз ёфт.
The construction of the new National Library of Tajikistan began in 2007.

Bonus:
Китобхона is a compound word that is made up of two other nouns – китоб (book) and хона (house).
Here are a few other examples of compound words using хона – корхона: office (кор = work); касалхона: hospital (касал = sick); дарсхона: classroom (дарс = lesson).
If you can think of other compound words that use хона feel free to comment on this page.

қулла

қулла: summit, peak

Писар ба қуллаи кӯҳ баромадан гирифт.
The boy kept climbing to the summit of the mountain.
Баландтарин қулла дар Помир – қуллаи Исмоили Сомонӣ мебошад.
The highest peak in the Pamirs is the Ismoil Somoni peak.


Bonus:
A few lines of a poem from Лоиқ Шералӣ:
Аз баҳоре то баҳоре рафтаам,
Аз нигоре то нигоре рафтаам.
Умри ман чун қулла пушти қулла буд,
Аз бароре то бароре рафтаам.
The whole poem can be found here.

кӯҳсор

кӯҳсор: mountains

Дар кӯҳсор ҳайвоноти ваҳшӣ: гург, рӯбоҳ, хирс ва бабрҳо мешаванд.
In the mountains are wild animals: wolves, foxes, bears and tigers.
Мо имрӯз ба сайри кӯҳсор меравем.
Today we are going for a walk in the mountains.


Bonus: 
Adding the suffix -зор, -сор, -истон to a noun forms a noun for a place. Кӯҳ is mountain, so кӯҳсор is “the place of mountains” which could also be translated as “mountainous region”, “highlands”, or simply “mountains”.
Кӯҳистон is a synonym for кӯҳсор. It would be interesting to find out if they have slightly different meanings or if they are completely interchangeable.