аврупоӣ

аврупоӣ: European

Дар қисми аврупоии Русия зичии аҳолӣ дар 1 километри мураббаъ 26 нафар мебошад.
In the European section of Russia the population density is 26 people per square kilometre.
Баҳрнаварди нахустини аврупоӣ, ки бо роҳи ғарбӣ ба Ҳиндустон сафар намуд, Христофор Колумб буд.
The first European mariner who traveled on the western route to India, was Christopher Columbus.

Bonus:
Аврупо: Europe

Adding the letter ӣ changes Europe (a noun) to European (an adjective).

Африқо: Africa
Африқоӣ: African
Амрико: America
Амрикоӣ: American
Австралия: Australia
Австралиягӣ: Australian
Осиё: Asia
Осиёӣ, Осиёгӣ: Asian

қутбӣ

қутбӣ: polar

Қариб ҳафтод фойзи оби ширин дар пиряхҳои қутбӣ ва пиряхҳои кӯҳӣ воқеъ гардидаанд.
Nearly seventy percent of the fresh water is located in the polar glaciers and mountain glaciers.
Дар минтақаи Қутби Шимолӣ шаби қутбӣ то шаш моҳ давом мекунад.
In the region of the North Pole the polar night lasts six months.

Bonus:
қутб: pole

Add the suffix ӣ to the noun қутб (pole) to form the adjective қутбӣ (polar).

Ситораи Қутбӣ: pole star (North star)
рӯбоҳи қутбӣ: polar fox, Arctic fox

Амрикои Шимолӣ

Амрикои Шимолӣ: North America

Амрикои Шимолӣ аз сарватҳои зеризаминӣ бой аст.
North America is rich in underground resources.
Шумораи аҳолии Амрикои Шимолӣ кариб 580 миллион нафар аст.
The population count of North America is nearly 580 million people.

Bonus:
Сарватҳои зеризаминӣ is often translated as “mineral resources”.

Other continents:
Африқо: Africa
Амрикои Ҷанубӣ: South America
Австралия: Australia
Антарктида: Antarctica
Аврупо: Europe
Осиё: Asia

Саҳрои Кабир

Саҳрои Кабир: Sahara Desert

Саҳрои Кабир яке аз биёбонҳои гармтарини ҷаҳон мебошад.
The Sahara Desert is one of the hottest deserts in the world.
Дар Африқои ҷанубӣ нисбат ба Саҳрои Кабир бориш бештар мешавад.
In southern Africa, compared to the Sahara desert, there is more precipitation.

Bonus:
Саҳрои Кабир can be translated as Great Desert. Кабир means great, as seen also in –
Кӯлҳои Кабири Амрикои Шимолӣ: Great Lakes of Northern America
Девори Кабири Чин: Great Wall of China
Британияи Кабир: Great Britain

Other deserts in Africa –
Саҳрои Калахари: Kalahari Desert
Саҳрои Намиб: Namib Desert

масоҳат

масоҳат: area

Аз ҷиҳати масоҳат Точикистон дар байни ҷумхуриҳои Осиёи Миёна ҷойи чорумро ишғол мекунад.
With respect to area, Tajikistan occupies fourth place among the countries of Central Asia.
Масоҳати Амрикои Ҷанубӣ якҷоя бо ҷазираҳо қариб 18 миллион км2 аст.
The area of South America together with the islands is almost 18 million km2.

Bonus:
Synonyms: мисоҳат, паймоиш

масоҳати секунҷа: area of a triangle
масоҳати пиряхҳои Тоҷикистон: area of the glaciers of Tajikistan
масоҳати ҷангалҳо дар Тоҷикистон: area of the forests in Tajikistan
масоҳати бино: area of the building

Қутби Ҷанубӣ

Қутби Ҷанубӣ: South Pole

14 декабри соли 1911 шаҳрванди Норвегия Раул Амундсен ба Қутби Ҷанубӣ расид.
On the 14th of December 1911, Norwegian citizen Roald Amundsen arrived at the South Pole.
Антарктида дар гирди Қутби Ҷанубӣ ҷойгир аст.
Antarctica is situated around the South Pole.

Bonus:
қутб: pole
ҷануб: south
Қутби Шимолӣ: North Pole

Because the word ҷануб (south) modifies the noun қутб (pole), it takes the suffix ӣ. Ҷанубӣ can also be translated “southern”. Other examples –
нимкураи ҷанубӣ: southern hemisphere
Кореяи Ҷанубӣ: South Korea
дарвозаи ҷанубӣ: southern gate
Африқои Ҷанубӣ: South Africa
Судони Ҷанубӣ: South Sudan
сарҳади ҷанубӣ: southern border

вулқон

вулқон: volcano

Дар соҳилҳои шарқии Авруосиё бисёр вулқонҳои амалкунанда мавҷуданд.
On the eastern shores of Eurasia there are many active volcanoes.
Оташфишонии вулқон аз якчанд рӯз то як моҳ давом карда, баъд ором мешавад.
The eruption of a volcano lasts from several days to one month, and then it becomes quiet (dormant).

Bonus:
Alternate spelling: вулкан

вулқонӣ: volcanic
зилзилаҳои вулқонӣ: volcanic earthquake
вулқоншинос: volcanologist
вулқоншиносӣ: volcanology
вулқони амалкунанда: active volcano
вулқони хомӯш: dormant volcano

ғарбӣ

ғарбӣ: western

Дар ИМА, нерӯгоҳҳои барқи обӣ аксар дар қисмати ғарбии мамлакат инкишоф ёфтаанд.
In the USA, hydroelectric power plants were developed mostly in the western part of the country.
Баҳрнаварди португалӣ Васко да Гама соли 1497 соҳилҳои ғарбии Африқаро давр зада, ба уқёнуси Ҳинд ворид шуд.
In 1497, the Portuguese mariner, Vasco da Gama, circled the western shores of Africa and entered the Indian Ocean.

Bonus:
шимол: north
шарқ: east
ҷануб: south
ғарб: west

Add ӣ to make an adjective:
шимолӣ: northern
шарқӣ: eastern
ҷанубӣ: southern
ғарбӣ: western

The letter ӣ can’t be in the middle of a word, so when the letter и is added to ғарбӣ (as in both of the sample sentences) the ӣ is changed to и.

кӯл

кӯл: lake

Аксарияти кӯлҳои Австралия норавон ва шӯранд.
Most of the lakes in Australia are still and salty.
Дар сарҳади ИМА бо Канада системаи калони кӯлҳои ҷаҳон – Кӯлҳои Бузург ҷойгир шудаанд.
On the border of the USA with Canada the largest system of lakes in the World, the Great Lakes, is situated.

Bonus:
Most lakes in Tajikistan have the suffix кӯл as part of the name, for example, Искандеркӯл, which is Lake Alexander. When we translate it into English we leave the кӯл in the name, but also add the word “lake”.
Искандеркӯл: Lake Iskanderkul
Зоркӯл: Lake Zorkul
Қарокӯл: Lake Qarokul, (or Lake Karakul)

Tiroz website has a nice, short article about the lakes of Tajikistan: Кӯлҳои Тоқикистон

Other bodies of water:
дарё: river
ҳавзаи дарё: river basin
дарёча: stream
уқёнус: ocean
баҳр: sea
шохоб: tributary
шаршара: waterfall
пирях: glacier
кӯли сунъӣ: artificial lake

Бразилия

Бразилия: Brazil

Сан-Паулу шаҳри калонтарини Бразилия мебошад.
Sao Paolo is the largest city in Brazil.
Бразилия калонтарин мамлакати Амрикои Лотинӣ буда, дар он хусусиятҳои зиёди қитъаро мушоҳида кардан мумкин аст.
Brazil is the largest country in Latin America, and it is possible to observe many of the characteristics of the continent there.

Bonus:
If you want to learn more country names, there is a good list on this Wikipedia page: Country Names.