дароз

дароз: long

Лаклак паррандаи калонҷусса аст ки, гардану по ва нӯли дароз дорад.
A stork is a large-bodied bird that has a long neck, legs and beak.
Калтакалос, сангпушт ва морҳо муддати дароз бе об зиста метавонанд.
Lizards, tortoises and snakes can live for a long time without water.

Bonus:
Opposite – кӯтоҳ: short

умри дароз: long life
дароз кашидан: to lie down, stretch out
нафаси дароз кашидан: to take a long (deep) breath
дароздум, думдароз: long-tailed
дарозмӯй, мӯйдароз: long-haired

Дароз can also mean “all … long” as in зимистони дароз (all winter long) and рӯзи дароз (all day long).

Leave a Reply

Your email address will not be published.