зиён овардан

зиён овардан: to cause damage

Истихроҷи нафт дар баҳри Шимолӣ обро ифлос намуда, ба захираҳои мавҷудоти биологии баҳр, аз ҷумла ба моҳиён зиёни калон овардааст.
Oil production in the North Sea has polluted the water and caused significant damage to the biological resources of the sea, including the fish.
Селе, ки соли 1986 дар ноҳияи Айнӣ фаромада буд, ба маблағи миллион долар зиён овард.
The flood which hit the region of Aini in the year 1986 caused damage totaling a million dollars.

Bonus:
зиён: damage, harm
зиёновар: harmful
безиён: harmless

Leave a Reply

Your email address will not be published.