ром кардан

ром кардан: to tame

Ром кардани шер мушкил аст.
It is difficult to tame a lion.
Ҳама гуна дарандагон ва парандагон, хазандагон ва ҳайвоноти баҳрӣ ба воситаи одамизод ром мешавад ва ром шудааст, валекин забонро ҳеҷ кас аз одамон ром карда наметавонад.
Every kind of wild animal and bird, reptile and sea animal can be tamed and has been tamed by man, but no human being can tame the tongue.

Bonus:
ром кардан: to tame
ром шудан: to be tamed

ромгар, ромкунанда: animal trainer, tamer
ромшуда: tamed, domesticated
ромнашаванда: untamable

Leave a Reply

Your email address will not be published.