сухан рондан

сухан рондан: to speak

Вай бо забони тоҷикӣ озодона сухан меронад.
She speaks Tajik fluently.
Лабҳоям ноинсофона сухан нахоҳад ронд, ва забонам дурӯғ нахоҳад гуфт!
My lips will not speak dishonestly, and my tongue will not lie!

Bonus:
Synonym: гап задан

сухан: speech
суханрон: speaker
сухан додан: to give a speech
сухан буридан: to interrupt
ба сухан даромадан: to start speaking
аз сухан мондан: to not be able to speak

Leave a Reply

Your email address will not be published.