тамоми умр

тамоми умр: whole life

Ман некиҳои модаратонро тамоми умрам фаромӯш намекунам.
I will not forget the good deeds of your mother for my whole life.
Дар давоми тамоми умраш география илми дустдоштаи боби ман буд.
During his whole life, geography was my grandfather’s favourite subject.

Bonus:
Synonym: тамоми ҳаёт

тамом: whole, all
умр: life

Leave a Reply

Your email address will not be published.