умр

умр: life

Ӯ дар ин ҷазира то охири умр зиндагӣ кард.
He lived on this island until the end of his life.
Ва кист аз шумо, ки бо ғамхории худ умрашро як соат дарозтар карда тавонад?
And who of you, with your worrying, can make your life one hour longer?

Bonus:
умр дидан: to live
умр ба сар бурдан: to spend (one’s) life
умри боқимондаи худ: the rest of one’s life
дарозумр: long-living (adj.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.