фикр

фикр: thought, opinion

Фикри шумо фикри нав не.
Your thought is not a new thought.
Ҳозир фикри ҳамаро шунидан лозим.
Now it is necessary to hear everyone’s opinion.

Bonus:
Synonyms: андеша, хаёл

ба фикри ман: in my opinion
фикр кардан: to think
фикрӣ: mental
кори фикрӣ: mental work

озодфикр: free-thinking
парешонфикр: scatter-brained
ҳамфикр: like-minded

Leave a Reply

Your email address will not be published.