шогирд

шогирд: disciple, student

Шогирди хуб он аст, ки ҳар чӣ аз устод омӯхта бошад, ба кор бурда тавонад.
A good student is he who can use everything he learns from his teacher.
Шогирди беҳтарини Ҷомӣ шоири ӯзбекзабон Алишер Навоӣ буд.
Jomi’s best disciple was the Uzbek poet Alisher Navoi.

Bonus:
Synonyms: хонанда, талаба, дарсхон

шогирдӣ: discipleship, apprenticeship
шогирдона: like a disciple

Leave a Reply

Your email address will not be published.