юнонӣ

юнонӣ: Greek

Падари Тимотиюс юнонӣ буд.
Timothy’s father was Greek.
Харита аз калимаи юнонӣ гирифта шуда маънояш варақ мебошад.
Map comes from a Greek word whose meaning is sheet (of paper).

Bonus:
забони юнонӣ: Greek language
алифбои юнонӣ: Greek alphabet
юнониён: Greeks, the Greek (people)

Юнон: Greece
Юнони қадим: Ancient Greece

Leave a Reply

Your email address will not be published.