қабр

қабр: grave, tomb

Хеле барвақт дар рӯзи якуми ҳафта, чун офтоб баромад, онҳо ба сари қабр омаданд.
Very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb.
Мардуми Бухоро ҳар сол дар рӯзҳои аввали Наврӯз дар сари қабри Сиёвуш сурудҳои мотамӣ мехонанд.
Every year during the first days of Navruz the people of Bukhara sing mourning songs at the grave of Siyavush.

Bonus:
Siyavush was a Persian prince who, according to legend, was beheaded by his father-in-law and is buried in Bukhara.

қабристон: graveyard
қабр кандан: to dig a grave
қабркан: gravedigger

Leave a Reply

Your email address will not be published.