ҷисмонӣ

ҷисмонӣ: physical

Бозӣ ва машқҳои гуногуни ҷисмонӣ (гуштингирӣ, камонварӣ, аспсаворӣ) аз қадим маълум аст.
Games and various physical exercises (wrestling, archery, horse-riding) have been known since ancient times.
Якчанд олимони машҳур, ба монанди академик Павлов, нависандаи маъруф Толстой умри дароз дидаанд, барои он ки баъд аз кори фикрӣ бисёртар ба кори ҷисмонӣ машғул мешуданд.
Many famous scholars, like the academic Pavlov, and the well-known author Tolstoy, lived a long life, because after their mental work they engaged in much physical work.

Bonus:
Opposites:
фикрӣ: mental
рӯҳӣ: spiritual

кори ҷисмонӣ: physical work
меҳнати ҷисмонӣ: physical labour
қувваи ҷисмонӣ: physical strength
машқҳои ҷисмонӣ: physical exercises

Leave a Reply

Your email address will not be published.