барф

барф: snow

Дар Замин об дар шакли моеъ, барф ва ях дучор мешавад.
On earth water is found in the form of liquid, snow and ice.
Дарёҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон оби худро асосан аз барф мегиранд.
The rivers of Central Asia, including Tajikistan get their water mostly from snow.

Bonus:
барфи тар: wet snow
барф барин сафед: white as snow

Add the suffix ӣ to make this word an adjective.
барфӣ: snow (adj.), of snow
одамӣ барфӣ: snowman

Learn more weather words here: TalkTajikToday – tag:weather, or by reading the weather forecast.

Leave a Reply

Your email address will not be published.