асосгузор

асосгузор: founder

Асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ буд.
The founder of the nation of Tajiks was Ismoil Somoni.
Алхоразмӣ асосгузори илми алҷабр мебошад.
Al-Khwarizmi is the founder of Algebra.

Bonus:
асос (foundation) + гузор (from гузоштан: to put) = founder, one who lays(puts) the foundation.
Combining a noun with the suffix гузор gives a new word that is usually a person who lays or puts something. Examples:
имзогузор: signer
сармоягузор: depositor
қонунгузор: legislator
баҳогузор: valuer

Leave a Reply

Your email address will not be published.