барвақт

барвақт: early

Ман барвақт мехезам.
I get up early.
Онҳо саҳарии барвақт ба сари қабр рафтаанд.
They went early in the morning to the tomb.

Bonus:
Synonym: бармаҳал
Antonym: бевақт (late)

Leave a Reply

Your email address will not be published.