беморӣ

беморӣ: illness, sickness

Ӯ аз беморӣ чанд вақт ба дарс наомад.
He didn’t come to class for some time due to illness.
Оби чашмаҳоро барои табобати бемориҳои гуногун истифода мекунанд.
They use the water of springs for the treatment of various illnesses.

Bonus:
бемор: sick (adj.)

When the suffix ӣ is added to an adjective, a noun is formed. Other examples:
хунук, хунукӣ: cold (adj), coldness (noun)
хурсанд, хурсандӣ: happy (adj), happiness (noun)
дилсӯз, дилсӯзӣ: compassionate (adj), compassion (noun)

If the adjective ends in a vowel, the suffix is гӣ.
монда, мондагӣ: tired (adj), tiredness (noun)
тоза, тозагӣ: clean (adj), cleanliness (noun)

Leave a Reply

Your email address will not be published.