давидан

давидан: to run

Шодӣ ба пеши модараш давид.
Shodi ran to his mother.
Шутурмурғ бузургтарин паранда мебошад, ки қадаш то ба се метр мерасад ва хеле тез медавад.
An ostrich, the biggest bird, can grow to a height of three metres and runs very fast.

Bonus:
Synonym: тохтан

ба ҳар тараф давидан: to try hard to get something done
даводав: running about
давондан: to make someone or something run (as in a horse)
тездав: fast-running (adj.), swift

Learn more verbs on Memrise: Tajik First 100 Verbs

Leave a Reply

Your email address will not be published.