дарозӣ

дарозӣ: length

Нил дарёи дарозтарини ҷаҳон буда, дарозиаш 6671 километр мебошад.
The Nile is the longest river in the world; its length is 6671 kilometres.
Дарозии пояи ҳайкал дувоздаҳ метр мебошад.
The length of the base of the statue is twelve metres.

Bonus:
Adding ӣ to an adjective changes it to a noun. Examples:
дароз: long
дарозӣ: length
камбағал: poor
камбағалӣ: poverty
баланд: high (of things)
баландӣ: height (of things)
қадбаланд: tall (of people and animals)
қадбаландӣ: height (of people and animals)

When letters are added to the end of a word ending with the letter ӣ, the ӣ is changed to и.

Leave a Reply

Your email address will not be published.