дуру дароз

дуру дароз: very long, very long time

Гулнора худро ба пеши пои холааш партофту дуру дароз гиръя кард.
Gulnora threw herself at her aunt’s feet and cried for a very long time.
Дар диёри мо санъати сурудхонӣ таърихи дуру дароз дорад.
In our country the art of singing has a very long history.

Bonus:
дур: far
дароз: long

By joining the two words with similar meaning it conveys the idea of “very”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.