истифода бурдан

истифода бурдан: to use

Оби Кофарниҳонро барои обёрии водиҳои Ҳисор, Кофарниҳон Бешкент истифода мебаранд.
The water of the Kofarnihon (River) is used for the irrigation of the Hisor, Kofarnihon and Beshkent valleys.
Харитаи олами Батлимусро баҳрнавардон ва сайёҳон чордаҳ аср истифода бурданд.
Mariners and travelers used Batlimus’ world map for fourteen centuries.

Bonus:
Claudius Ptolemy was a Greek geographer whose Arabic name is Batlimus.

In Tajik, the subject or the object of the sentence can be written first. In the second sentence, the object comes before the subject. The direct object marker ро shows that the map is the object. You can also write the sentence with the subject first –
Баҳрнавардон ва сайёҳон харитаи олами Батлимусро чордаҳ аср истифода бурданд.

Leave a Reply

Your email address will not be published.