калон

калон: big, large

Кӯлҳои Авруосиё калон ва чуқуранд.
The lakes of Eurasia are large and deep.
Вай тӯрро пур аз моҳиёни калон ба хушкӣ кашид.
He pulled the net full of big fish on to dry land.

Bonus:
калонтар: bigger
калонтарин: biggest
аз ҳама калон: biggest of all
каппа-калон: very big (colloquial)

калонҷусса: large-bodied (as an animal or tree)
калонсол: old (in age)
роҳи калон: a wide road, a main road
калону хурд: big and small
калон шудан: to get big, to grow up
калон кардан: to raise (as in raise your children)
модаркалон: grandmother
падаркалон: grandfather
бибикалон: great-grandmother
бобокалон: great-grandfather

Калон can also to used to convey importance.
муаллими калон: head-teacher

Leave a Reply

Your email address will not be published.