китоб

китоб: book

Ӯ китоб хонда истодааст.
He is reading a book.
Соли 2001 китоби М.Раҳимов «Табиат ва сарватҳои табии Тоҷикистон» аз чоп баромад.
In the year 2001 the book by M. Rahimov “Nature and the Natural Resources of Tajikistan” was published.

Bonus:
китобхона: library
китоби дарсӣ: textbook
ҳисобу китоб кардан: to balance the books (accounting)

Забурмасал (saying, proverb) –
Китоб сарчашмаи дониш аст. A book is the source (wellspring) of knowledge.

1 thought on “китоб”

Leave a Reply

Your email address will not be published.