кӯча

кӯча: street

Идораи мо дар кӯчаи Мирзо Турсунзода ҷойгир аст.
Our office is located on Mirzo Tursonzoda Street.
Ман ҳеҷ гоҳ ин хел иморатҳои баланди зебо, ин хел кӯчаҳои серодамро надида будам.
I had never seen such tall beautiful buildings and such crowded streets.

Bonus:
серодам: full of people, crowded

ба кӯча баромадан: to go outside
дар кӯча мондан: to become homeless

Add the suffix гӣ to make this word, кӯча, an adjective –
гапи кӯчагӣ: street talk
чароғҳои кӯчагӣ: street lamps

Leave a Reply

Your email address will not be published.