кӯҳнавард

кӯҳнавард: mountaineer, alpinist

Се нафар рафикони мо кӯҳнавард мебошанд.
Three friends of ours are mountaineers.
Қуллаи Исмоили Сомониро соли 1933 кӯҳнаварди шӯравӣ Е.Абалаков фатҳ намудааст.
In 1933 the Soviet mountaineer E. Abalakov conquered peak Ismoil Somoni.

Bonus:
Synonyms: кӯҳгард, кӯҳпаймо

кӯҳнавардӣ: mountaineering

навард: present tense stem of навардидан
навардидан: to wrap, to travel

Навард is used in compound words and has the meaning of “traveller”.
раҳнавард: hiker, walker
қайҳоннавард: astronaut
баҳрнавард: mariner, seafarer

Leave a Reply

Your email address will not be published.