мол

мол: goods

Онҷо моли баландсифат ҳам ҳасту пастсифати арзон ҳам.
They have high-quality goods and also cheap, low-quality goods.
Онҳо ба Чин шиша, асп ва дигар молу ҳайвонот бурда, аз онҷо молҳои ҳархелаи абрешимӣ меоварданд.
They took glass, horses and other goods and animals to China, and brought various kinds of silk goods.

Bonus:
Synonyms: дороӣ, сарват, мулк

молҳои хориҷӣ: foreign goods
мол баровандан: to produce goods
молгиранда: the receiver of goods
молфурӯш: seller of goods

Leave a Reply

Your email address will not be published.