муфтхӯр

муфтхӯр: parasite

Дар байни ҳайвонҳои якҳуҷайра миқдори зиёдашон муфтхӯранд.
Among the single-celled organisms, many of them are parasites.
Ҳайвонеро, ки дар бадани он муфтхӯр зиндагӣ мекунад, «хӯҷаин» меноманд.
The animals that the parasites live on are called the host.

Bonus:
This word can also be an adjective:
растаниҳои муфтхӯр: parasitic plants
ҳайвоноти муфтхӯр: parasitic animals

муфтхӯрӣ: parasitism
муфтхӯрӣ кардан: to parasitize; to live on (or in), as a parasite

Some parasites –
шуллук: leech
кайк: flea
кана: tick
ламблия: giardia lamblia
бандкирм: tapeworm
лундакирм: roundworm

This word can also be used to describe a person who takes advantage of another, a freeloader.

Leave a Reply

Your email address will not be published.