ном

ном: name

Ҳамсарат Элисобат писаре хоҳад зоид ва ту ӯро Яҳё ном хоҳӣ гузошт.
Your wife Elizabeth will give birth to a son and you will give him the name John.
Ҳар кас барои ба қайд гирифта шудани номаш бояд ба шаҳри худ мерафт.
Everybody had to go to his own town to have his name registered.

Bonus:
номдор: famous, well-known
ном додан, ном мондан: to name

The word ном can be used in the sense of reputation or fame, as in English.
номҷӯӣ кардан: to seek a name (for oneself)

Leave a Reply

Your email address will not be published.