озор додан

озор додан: to mistreat, to harm

Ту ҳамеша табиатро дӯст дор, онро озор надеҳ.
You always love nature; don’t mistreat it.
Барои онҳое ки шуморо озор медиҳанд, дуо гӯед.
Pray for those who mistreat you.

Bonus:
Synonyms: азоб додан, ранҷондан

озордида: mistreated, injured (the one who is mistreated)
озордиҳанда: harmer, persecutor (the one who is mistreating)

Leave a Reply

Your email address will not be published.