оташ

оташ: fire

Вай нишаст ва назди оташ худро гарм мекард.
He sat and warmed himself near the fire.
Ҳар дарахте ки меваи нағз надиҳад, бурида ва ба оташ партофта мешавад.
Every tree that does not give good fruit will be cut and thrown in the fire.

Bonus:
оташ афрӯхтан: to light a fire
оташ гирифтан: to catch on fire
оташ кушодан: to open fire, to fire (a weapon)

The word оташ can also be used to describe anger.
оташин: (adj.) fiery, like fire; angry
оташи ғазаб: fire of anger

оташпараст: fire worshiper; Zoroastrian

Leave a Reply

Your email address will not be published.