сарват

сарват: resource, wealth

Амрикои Ҷанубӣ аз сарватҳои зеризаминӣ бой аст.
South America is rich in underground resources.
Дар ҳақиқат Тоҷикистон пур аз сарватҳои табиӣ мебошад.
Truly, Tajikistan is full of natural resources.

Bonus:
synonyms: дороӣ, бойгарӣ

сарватманд: wealthy
сарватдор: a wealthy person
сарватхез: fertile, productive, fruitful (as in land)
замини сарватхез: fertile land

Leave a Reply

Your email address will not be published.