таваллуд ёфтан

таваллуд ёфтан: to be born

Ман дар яке аз районҳои водии Вахш таваллуд ёфтам.
I was born in one of the regions of the Vaksh valley.
Садриддин Айнӣ 15 апрели соли 1878 дар деҳаи Соктареи вилояти Бухоро таваллуд ёфтааст.
Sadriddin Aini was born on the 15th of April 1878 in the village of Soktare in the district of Bukhara.

Bonus:
Synonyms: ба дунё омадан, тавлид шудан, зоида шудан

The word таваллуд (birth) is Arabic in origin. Notice the same three root consonants (в, л, д) as in волидайн (parents).

Leave a Reply

Your email address will not be published.