тасаллӣ додан

тасаллӣ додан: to encourage, to comfort

Ҳамдигарро тасаллӣ диҳед ва якдигарро обод кунед, чунон ки низ мекунед.
Encourage one another and build each other up, as you are doing.
Ва ӯро маҳз барои он назди шумо фиристодам, ки аз аҳволатон хабар гирад ва дилҳоятонро тасаллӣ диҳад.
I have sent him to you for this purpose, that he would know your circumstances and comfort your hearts.

Bonus:
Synonyms: дилдорӣ додан, дилбардорӣ кардан
тасаллӣ: comfort, encouragement
додан: to give
тасаллӣ ёфтан: to be encouraged, to be comforted
ёфтан: to find
There are many other pairs of verbs with додан and ёфтан. Here are some more examples –
шифо додан: to heal, to cure
шифо ёфтан: to be healed, to be cured
табдил додан: to change
табдил ёфтан: to be changed
инкишоф додан: to develop
инкишоф ёфтан: to be developed

Leave a Reply

Your email address will not be published.