фарқ кардан

фарқ кардан – to differ

Атмосфераи Замин аз атмосфераи дигар сайёраҳо фарк мекунад.
The atmosphere of the earth differs from the atmosphere of other planets.
Ҳар як халқ таомҳои миллии худро дорад, ки онҳо аз таомҳои халқҳои дигар фарқ мекунанд.
Every people group has its own national foods that differ from the foods of other people groups.

Bonus:
фарқ: difference
фарқ доштан: to have a difference (or differences)

Leave a Reply

Your email address will not be published.