фикр кардан

фикр кардан: to think

Шумо дар бораи чӣ фикр карда истодаед?
What are you thinking about?
Онҳо дар бораи чизҳои заминӣ фикр мекунанд.
They think about earthly things.

Bonus:
Synonym: андеша кардан

фикр: thought

Learn more verbs on Memrise – Tajik First 100 Verbs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.