фиристодан

фиристодан: to send

Вай дирӯз мактубро фиристод.
He sent a letter yesterday.
Ман шуморо монанди гӯсфандон ба миёни гургон мефиристам.
I am sending you like sheep among wolves.

Bonus:
Synonyms: равона кардан, гусел доштан

фиристанда: sender

The thing that is being sent is the object of the sentence, so needs the object marker ро (мактубро, шуморо).

Leave a Reply

Your email address will not be published.