форам

форам: pleasant

На ҳамаи парандагон овози форам доранд.
Not all birds have a pleasant voice.
Ҳаво на сард буду на гарм ва бағоят форам буд.
The weather was not cold and not hot and very pleasant.

Bonus:
Antonym: нофорам
Synonyms: дилкаш, гуворо

Leave a Reply

Your email address will not be published.