хушсифат

хушсифат: good quality

Шахтаи Фон – Яғноб 382 ҳазор тонна ангишти хушсифат истихроҷ намуд.
The Fon-Yagnob mine has extracted 382 thousand tons of high quality coal.
Аз чӯби коҷ коғази хушсифат истеҳсол мекунанд.
They produce high quality paper from pine wood.

Bonus:
хуш is a very common prefix. Reading through the words beginning with хуш in a dictionary would be a great way to increase your vocabulary. Here are a few – хушбаён: expressive, хушдил: cheerful, хушманзара: scenic, хушхабар: good news

Leave a Reply

Your email address will not be published.