ҳазорсола

ҳазорсола: thousand years, of a thousand years, thousand-year old

Адабиёти тоҷик таърихи ҳазорсола дорад.
Tajik literature has thousand-year old history.
Маданияти ҳазорсолаи Шарқ ба маданияти Юнон ва дигар мамлакатҳои Ғарб таъсири бузург расонид.
The thousand-year old culture of the East had a huge influence on the culture of Greece and other Western cultures.

Bonus:
таърихи бисёрҳазорсола: history of many thousands of years
таърихи қариб сеҳазорсола: history of almost three thousand years
дар давоми ҳазорсолаҳо: during the course of thousands of years

Leave a Reply

Your email address will not be published.