ҳамсарҳад будан

ҳамсарҳад будан: to border

Покистон дар шарқ бо Ҳиндустон, дар ғарб бо Афғонистон ва Эрон ҳамсарҳад аст.
Pakistan borders India on the east, Afghanistan and Iran on the west.
Дар шарқ Тоҷикистон ба масофаи 430 километр бо Хитой ҳамсархад аст.
On the east Tajikistan borders China with a distance of 430 kilometers.

Bonus:
Synonym: ҳамҳудуд будан

сарҳад: border

Leave a Reply

Your email address will not be published.